Duurzaamheid bij extremeline

"Sinds het begin van mijn zelfstandig ondernemerschap is het voor mij vanzelfsprekend om het idee van duurzaamheid in combinatie met een holistisch milieubeleid na te leven en te implementeren."

>> Reinhold Kalteis, Oprichter, S.E. Systemelectronic GmbH

Milieu en duurzaamheid

ons streven naar een betere levenskwaliteit

Dit inzicht in het ontwikkelen van duurzame producten vormt de basis voor ons geïntegreerde milieubeleid, dat zich uitstrekt over alle gebieden van het bedrijf. De bescherming van het milieu en het zuinig gebruik van hulpbronnen spelen dus een zeer belangrijke rol voor ons. Door dit te doen, zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we elke dag hebben ten opzichte van het ecosysteem op aarde. Maar niet alleen het ecosysteem staat voorop bij onze milieubeschermingsmaatregelen, maar ook het welzijn van alle toekomstige generaties die in een gezond milieu moeten leven. Daarom is duurzaamheid een topprioriteit bij ExtremeLine / S.E. System Electronic.

ONS MILIEUPRINCIPE: ALLEEN WIE MILIEUBESCHERMING BEGRIJPT, LEEFT HET OP ALLE GEBIEDEN NA!

Met de invoering van een vergaand energie- en milieubeheersysteem conform EMAS in onze vestiging in Halfing in 2022 geven we hiermee het goede voorbeeld voor de toekomst.

EMAS staat voor “Eco-Management and Audit Scheme” oftewel een systeem dat bedrijven helpt om systematisch milieubeheersystemen op te zetten op basis van EU-richtlijnen en ook om gecertificeerd te worden door een milieuauditor. Foutenbronnen, kansen en risico’s voor milieubescherming worden geanalyseerd en geëlimineerd of verbeterd aan de hand van gedefinieerde milieudoelen. Het rapport behandelt onderwerpen als energiebeheer, veiligheid op het werk, duurzaam ondernemen, broeikasgasneutraliteit en milieubeheer. Daarnaast worden werknemers getraind op het gebied van milieubescherming en werken ze aan mogelijkheden voor voortdurende verbetering. Verder is er ook een duurzaam werknemersprogramma en zijn er voordelen om het demografische tekort aan geschoolde werknemers tegen te gaan.

Enkele voorbeelden van onze actieve operationele milieubescherming & duurzaamheid bij ExtremeLine zijn:

  • We gebruiken 100% groene stroom.
  • Onze bedrijfsgebouwen zijn uitgerust met een fotovoltaïsch en zonne-energiesysteem.
  • Gebruik van een nieuwe elektrische vorkheftruck.
  • We produceren duurzame en robuuste producten.
  • Deelname aan de uitbreiding van hernieuwbare energie.
  • Sociaal engagement

Wil je nog meer weten over duurzaamheid bij ExtremeLine? Klik dan hier voor de EMAS-milieuverklaring 2022, waar we erg trots op zijn. Dus pak een biertje en kom langs:

Onze doelafbeeldingen

Sociaal engagement

ExtremeLine zet zich niet alleen in voor het milieu en een leefbare toekomst, maar is ook maatschappelijk betrokken. We zetten ons in voor het bevorderen van kennis en onderwijs, risicopreventie en -bescherming en sociale rechtvaardigheid. Ontdek hier meer!

Grondstoffenbeheer en verpakkingsverordening

WAAR plaats je de apparatuur als niets anders werkt?

Oude apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval! Afgedankte elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt in recyclingprocessen. Maar ze bevatten ook vervuilende stoffen die onder geen beding in het milieu terecht mogen komen.

1. bij ons zit je aan de veilige kant

Afvalscheiding is ecologisch zinvol en kan hulpbronnen beschermen. Voor de productie en recycling van verpakkingen zijn grondstoffen en energie nodig. We zijn onder andere lid van verschillende recyclingorganisaties en betalen onze verplichte heffingen voor oude apparaten en verpakkingen. In tegenstelling tot veel Chinese producten houden wij ons aan de regelgeving en zorgen zo voor een verder duurzaamheidseffect. De terugname van oude apparatuur, kartonnen dozen en verpakkingsmateriaal wordt in ons bedrijf geregeld. We zijn lid van verschillende organisaties zoals: ARA Altstoff Recycling Österreich, ERA Elektro Recycling Österreich, Stiftung oor Elektro-Altgeräte-Register Deutschland, WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipmen.

2. hoe we hulpbronnen duurzaam gebruiken

Want met het oog op de klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu willen we ons houden aan de strengste richtlijnen. Vooral wanneer we de verhoging van de levenskwaliteit en een vermindering van het verbruik van hulpbronnen samen in overweging nemen, spelen productinnovaties en productkwaliteit een essentiële rol. Onze producten zijn daarom een belangrijk uitgangspunt en een hefboom voor het implementeren van onze duurzaamheidsstrategie. Ze zijn ontworpen om klanten en consumenten meer waarde en betere diensten te bieden. We blijven onze producten ontwikkelen om ze ecologischer en duurzamer te maken.

3. kwaliteit in plaats van kwantiteit

De hoge kwaliteit is een exclusieve belofte die we aan onze klanten doen. Een 100% inspectie van uitgaande goederen is verankerd in onze bedrijfsmissie. Alle elektronische producten hebben serienummers waarmee we de traceerbaarheid van de afzonderlijke onderdelen kunnen garanderen.

4. materiaalscheiding in de productie

De operationele materiaalscheiding wordt uitgevoerd volgens de specificaties van een groot regionaal en gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf. We scheiden onze grondstoffen, zoals aluminium, staal, roestvrij staal en koper, in vaste stoffen en spaanders. Op deze manier zorgen we ervoor dat de recyclebare materiaalketen later wordt gevoed.